Ποιοι Είμαστε

Το Neolab είναι ένα αναλυτικό εργαστήριο δειγμάτων τροφίμων, νερού και περιβάλλοντος, που βρίσκεται στην Έγκωμη (Λευκωσία - Κύπρος).
Αριστεία, Εμπειρία, Αξιοπιστία

Το Neolab είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης που σας παρέχει εργαστηριακές υπηρεσίες και ακριβή αναλυτικά δεδομένα

Neolab - About us, Mission Testing Tube
Neolab - About us, Mission Analyst
NEOLAB - ANALYTICAL SERVICES.

Το Neolab Ltd είναι ένα διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών σύμφωνα με το ISO 17025:2017. Το Neolab ιδρύθηκε το 2007 με στόχο την παροχή καινοτόμας μικροβιολογικής και χημικής τεχνογνωσίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες αναλυτικές εργαστηριακές υπηρεσίες. Επενδύοντας στους ανθρώπους, την τεχνολογία και την υποδομή του εργαστηρίου μας, έχουμε δημιουργήσει μια σταθερή βάση πόρων, εμπειρίας και δυνατοτήτων δοκιμής.

Η χρήση ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου όπως το Neolab Ltd για τις μικροβιολογικές και χημικές σας ανάγκες μπορεί να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ποιότητα καθώς και αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες μας υποστηρίζονται από ένα λεπτομερές σύστημα ποιοτικού ελέγχου με καθορισμένες πολιτικές, διαδικασίες και αρχεία. Τα εργαστηριακά μας δεδομένα συμμορφώνονται τόσο με τους διεθνείς όσο και τους τοπικούς κανονισμούς. Προκαλώντας την τοπική βιομηχανία με τη δημιουργία μιας κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, το Neolab Ltd έχει θέσει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και ηθικής.

Δέσμευση στην Ποιότητα

Γιατί να Επιλέξετε Εμάς

Οικονομικές εργαστηριακές υπηρεσίες

Παρέχουμε εξαιρετικές, οικονομικές, αλλά κορυφαίας ποιότητας χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές

Αναλυτικά δεδομένα υψηλής ποιότητας

Παρέχουμε υπηρεσίες χρησιμοποιώντας αναλυτικά δεδομένα ψηλής ποιότητας που είναι αξιόπιστα, ακριβή και ανεξάρτητα

Γρήγορη Διεκπεραίωση και Ψηλής Ποιότητας Παραδοτέα

Σκοπεύουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας γρήγορη διεκπεραίωση χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την ηθική

Καινοτομία

Οι επαγγελματικές μας υπηρεσίες υποστηρίζονται από ένα λεπτομερές σύστημα ποιοτικού ελέγχου μαζί με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό

Ασφαλές Περιβάλλον

Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο η ακεραιότητα, η αφοσίωση, η συνεργασία και ο επαγγελματισμός αναγνωρίζονται και ανταμείβονται

Βιωσιμότητα

Καθοδηγούμενοι από τις πελατοκεντρικές μας αξίες, προσπαθούμε να οικοδομήσουμε έναν βιώσιμο οργανισμό παρέχοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πελάτες μας
Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στις αναλυτικές υπηρεσίες

Έλεγχος Ποιότητας

Αφοσιωμένο στην ποιότητα, το Neolab Ltd εργάζεται συνεχώς για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025 όπου είναι διαπιστευμένο σε συγκεκριμένες μεθόδους από το 2009.

Η ακρίβεια και η απόδοση των παρεχόμενων αναλυτικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται μέσω της συχνής συμμετοχής μας σε διεθνή σχήματα εργαστηριακών δοκιμών, της προγραμματισμένης βαθμονόμησης οργάνων, της παρακολούθησης της επαναληψιμότητας και της αναπαραγωγιμότητας, των ορίων ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης.

Η πολιτική μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
Neolab - About Us, Quality Control

Συνεχή αξιολόγηση της απόδοσης των μεθόδων

neolab-about-us-quality-control-2

Συνεχή επανεξέταση των εργαστηριακών μεθόδων & βελτίωση

neolab-about-us-quality-control-3

Συμμετοχή σε εργαστηριακούς ελέγχους και προγράμματα δοκιμών δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς

neolab-about-us-quality-control-4

Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και το περιεχόμενο του Συστήματος Ποιότητας

Neolab - About Us, Quality Control

Συνεχή εκπαίδευση για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων μεθοδολογιών

elΕλληνικά