Περιβαλλοντικές Αναλύσεις

Το εργαστήριο μας έχει αναπτύξει και υλοποιήσει πρότυπες διαδικασίες για την ανάλυση χημικών και μικροβιολογικών ρύπων που εμφανίζονται σε νερά, χώμα, στερεά και υγρά απόβλητα.
Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού και να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.
Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού και να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Επισκόπηση

Οι συνέπειες της έλλειψης περιβαλλοντικής συνείδησης δια μέσου των χρόνων έχουν επηρεάσει την ποιότητα της ζωής μας και πιο συγκεκριμένα την υγεία μας. Το εργαστήριο μας έχει αναπτύξει και υλοποιήσει πρότυπες διαδικασίες για την ανάλυση χημικών και μικροβιολογικών ρύπων που εμφανίζονται σε νερά, χώμα, στερεά και υγρά απόβλητα.

Τι μπορούμε να ελέγξουμε για εσάς;

Μικροβιακά παθογόνα (Σαλμονέλα, Λιστέρια , Καμπυλοβακτηρίδια , E.coli κ.α.)
Χημικοί ρύποι που εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, χλωρίδα και πανίδα και θαλάσσια ζωή (βαρεά μέταλλα, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα και τοξικές ουσίες)
Χημικοί Δείκτες με σκοπό την αξιολόγηση της έκτασης της επιμόλυνσης υδρογονανθράκων, πετρελαίου, COD, BOD, ενεργού ιλύος
Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων

Παραδείγματα δειγμάτων που υποβάλλονται στο εργαστήριο για ανάλυση

Λύματα εργοστασιακών μονάδων
Λύματα κτηνοτροφικών μονάδων
Εκπομπές μηχανών εσωτερικής καύσης
Απόβλητα από βιολογικούς σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων
Θαλάσσιο νερό (απόβλητα, λύματα, πετρελαιοκηλίδες)
Δείγματα εδάφους
elΕλληνικά