Αυτή η Εφαρμογή συλλέγει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες της.

Ιδιοκτήτης και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

NEOLAB ΛΙΜΙΤΕΔ
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας κατόχου: info@neolab.com.cy

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η Εφαρμογή, από μόνη της ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: Cookies, Δεδομένα Χρήσης, όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή από συγκεκριμένα κείμενα επεξήγησης που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από αυτήν την Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των Δεδομένων ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών αυτής της Εφαρμογής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτή η Εφαρμογή αναφέρει ρητά ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά. Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιήσουν αυτά τα Δεδομένα χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Οι χρήστες που δεν είναι βέβαιοι για το ποια Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο.

Οποιαδήποτε χρήση των Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από αυτήν την Εφαρμογή ή από τους ιδιοκτήτες υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτήν την Εφαρμογή εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, εκτός από οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies, εάν υπάρχει.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτής της Εφαρμογής και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των Δεδομένων στον Κάτοχο.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας υπολογιστές ή / και εργαλεία με δυνατότητα πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Κάτοχο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπευθύνων, που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομικά, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, μεταφορείς αλληλογραφίας, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) που ορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Επεξεργαστές Δεδομένων από τον Κάτοχο. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Κάτοχος ενδέχεται να επιτρέπεται να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε αυτήν την επεξεργασία ("εξαίρεση"), χωρίς να χρειάζεται να βασίζεται στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, κάθε φορά που η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
 • η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας με τον Χρήστη ή / και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτού.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ιδιοκτήτης,
 • η επεξεργασία σχετίζεται με εργασία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Ιδιοκτήτη.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης ή τρίτος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης θα χαρεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τοποθεσία

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του Χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά των Δεδομένων του Χρήστη σε χώρα διαφορετική από τη δική του. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας αυτών των μεταφερόμενων Δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να μάθουν για τη νομική βάση των μεταφορών δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει ο Κάτοχος για την προστασία των Δεδομένων του.

Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, οι Χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή να ρωτήσουν τον Κάτοχο χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρόνος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη θα διατηρηθούν έως ότου εκτελεστεί πλήρως η εν λόγω σύμβαση.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκει ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Κάτοχο.

Ο Κάτοχος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κάθε φορά που ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τέτοια επεξεργασία, εφόσον η συγκατάθεση αυτή δεν έχει ανακληθεί. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε απαιτείται να το πράξει για την εκτέλεση μιας νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Σκοποί της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέψουν στον Κάτοχο να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Ανάλυση, Επικοινωνία με τον Χρήστη και Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους σκοπούς επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος εγγράφου.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Ανάλυση

Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρακολουθεί και να αναλύει την κυκλοφορία ιστού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του Χρήστη.

Ανάλυση Google με ανώνυμη διεύθυνση IP (Google Inc.)
Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της Εφαρμογής, να προετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου. Αυτή η ενσωμάτωση του Google Analytics ανωνυμοποιεί τη διεύθυνση IP σας. Λειτουργεί συντομεύοντας τις διευθύνσεις IP των χρηστών εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα σταλεί η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή Google και θα συντομευτεί εντός των ΗΠΑ.
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική ΑπορρήτουΕξαίρεση. Συμμετέχων στην Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επικοινωνία με τον Χρήστη

Φόρμα επικοινωνίας (αυτή η αίτηση)
Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί αυτήν την Εφαρμογή να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες, προσφορές ή οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος όπως υποδεικνύεται από την κεφαλίδα της φόρμας.
Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διάφοροι τύποι Δεδομένων.
Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει την αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτής της Εφαρμογής.
Η αλληλεπίδραση και οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω αυτής της Εφαρμογής υπόκεινται πάντα στις ρυθμίσεις απορρήτου του Χρήστη για κάθε κοινωνικό δίκτυο.
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα κίνησης για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμη και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

Κουμπί "Μου αρέσει" στο Facebook και γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Inc.)
Το κουμπί "Μου αρέσει" στο Facebook και τα κοινωνικά γραφικά στοιχεία είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο Facebook που παρέχεται από το Facebook, Inc.
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου. Συμμετέχων στην Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα Δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο.

Συγκεκριμένα, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Να εναντιωθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο, να λάβουν αποκάλυψη σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβουν αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Επαλήθευση και επιδίωξη διόρθωσης. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητήσουν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • Να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
 • Να διαγράψουν ή να αφαιρέσουν με άλλο τρόπο τα Προσωπικά τους Δεδομένα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Κάτοχο.
 • Να λαμβάνουν τα Δεδομένα τους και να τα μεταφέρουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα Δεδομένα τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτού.
 • Υποβολή καταγγελίας. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να εγείρουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων.
Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Κάτοχο ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Κάτοχος, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία παρέχοντας έναν λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους για να δικαιολογήσουν την αντίρρηση.

Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, ωστόσο, εάν τα Προσωπικά τους Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθουν, εάν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων του Χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα αντιμετωπιστούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό και πάντα εντός ενός μηνός.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Νομική δράση

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία καταγραφής συστήματος και συντήρηση

Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η Εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με αυτήν την Εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως η Διεύθυνση IP) για το σκοπό αυτό.

Πληροφορίες που δεν περιέχονται στην παρούσα πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς αντιμετωπίζονται τα αιτήματα "Χωρίς παρακολούθηση"

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τις "Ρυθμίσεις cookie και απορρήτου"

elΕλληνικά