Ελληνικά    English

Η παροχή υπηρεσιών για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις από το Neolab Ltd συνοδεύεται πάντα από την εγγύηση για αδιαμφισβήτητα και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες μας υποστηρίζονται από το αναλυτικό σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO/IEC 17025) το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένη πολιτική, διαδικασίες και ελεγχόμενα έγγραφα.

Τα εργαστηριακά δεδομένα διαχειρίζονται με βάση τους διεθνείς και τοπικούς κανονισμούς με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των εργαστηριακών αναλύσεων. Το εργαστήριο παρέχει εργαστηριακές αναλύσεις στα ακόλουθα υποστρώματα:

Χημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις σε τρόφιμα, ζωοτροφές και περιβαλλοντικά δείγματα

 • Κολοβακτηρίδια
 • Σαλμονέλα
 • Εντεροβακτηριοειδή
 • Σταφυλόκοκκο Χρυσίζοντα
 • Φυτοφάρμακα
 • Μυκητοκτόνα
 • Μυκοτοξίνες
 • κτλ..

Αναλύσεις Θρεπτικής Αξίας (τρόφιμα, ζωοτροφές)

 • Περιεκτικότητα σε Πρωτεΐνες
 • Υδατάνθρακες
 • Λίπος
 • Τέφρα
 • Υγρασία
 • Μικτή Ενέργεια
 • κτλ..

Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού (δικτύου υδοτοπρομήθειας, γεωτρήσεων, επιφανειακού, θαλάσσιο, πισίνας)

 • Σύνολο Κολοβακτηριδίων
 • Εσερίχια κόλι
 • Σταφυλόκοκκο Χρυσίζοντα
 • Ψευδομονάδες
 • Εντερόκοκκοι
 • κτλ..

Χημικές αναλύσεις (νερού, απόβλητων, λάσπη, στερεά)

 • BOD5
 • COD
 • Ολικό Άζωτο Kjeldahl
 • Σύνολο Φωσφόρου
 • Δραστηριότητα Λάσπης
 • Σύνολο Στερεών
 • κτλ..

Προσδιορισμός της ποιότητας του αέρα (χημικά και μικροβιολογικά)

 • Μικροβιακή
 • κτλ..

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μας για μία πλήρη ανάλυση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.