Ελληνικά    English

Πολιτική του Neolab Ltd είναι η παροχή υπηρεσιών οι οποίες να ανταποκρίνονται ή ακόμα και να ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Η ικανοποίηση των πελατών μας μαζί με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού και εμπιστευτικότητας σε θέματα δεδομένων και αποτελεσμάτων αποτελούν τα κυριότερα κριτήρια για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε.

Η συνεργασία μας με τον πελάτη περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαχείριση και υλοποίηση έργου, επιτόπιες συναντήσεις, υποστήριξη σε μεγάλη γκάμα θεμάτων, ετοιμασία αναφορών και τελικά εργαστηριακά αποτελέσματα.

Το εργαστήριο είναι δεσμευμένο στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η διεξαγωγή των αναλύσεων στηρίζεται σε προκαθορισμένες πρότυπες μεθόδους ανάλογα και με τις απαιτήσεις των πελατών. Οι απαιτήσεις που μπορεί να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων απορρίπτονται.

Η αριστεία στο χώρο εργασίας επιτυγχάνεται καταρτίζοντας το προσωπικό με την κατάλληλη γνώση στον απαραίτητα πιστοποιημένο εργαστηριακό εξοπλισμό καθως και διεκπεραίωνοντας διεθνείς πρότυπες εργαστηριακές μεθόδους ανάλυσης.

Στα πλαίσια της πολιτικής μας περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι στόχοι:

  • Ο καθορισμός του επίπεδου των επιδόσεων του εργαστηρίου
  • Η επανεξέταση σε τακτά διαστήματα των μεθόδων ανάλυσης για τη βελτίωση της επίδοσης του εργαστηρίου
  • Η συμμετοχή σε δοκιμές επάρκειας και προγραμμάτων αξιολόγησης ποιότητας με άλλα εργαστήρια
  • Η επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού
  • Η επικύρωση των μεθοδολογιών του εργαστηρίου μέσω εξετάσεων επικύρωσης και μεθόδους συνεργασίας