Ελληνικά    English

Αποστολή μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με ακριβή, ανεξάρτητα και αναλυτικά δεδομένα σε προσιτές τιμές έχοντας σαν στόχο την γρήγορη ανταπόκριση χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα και την ηθική. Επιθυμία μας είναι να αποτελούμε πρότυπο στον τομέα των εργαστηριακών αναλύσεων με την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Για την εκπλήρωση της αποστολής μας, οι υπηρεσίες μας υποστηρίζονται από λειτουργικά και αποδοτικά Συστήματα Ποιότητας, νεοτεριστικές τεχνολογίες, τεχνογνωσία, έγκυρες και έγκαιρες υπηρεσίες προς υποστήριξη των πελατών μας. Επίσης, το Neolab Ltd παρέχει ένα εργαστηριακό περιβάλλον το οποίο στηρίζεται στους πυλώνες της ακεραιότητας, της συνεργασίας και του επαγγελματισμού. Οι πυλώνες αυτοί στηρίζουν ένα περιβάλλον όπου η σκληρή εργασία και η δέσμευση στους στόχους της εταιρείας ανταμείβονται παρέχοντας έτσι ένα αίσθημα περηφάνειας και ολοκλήρωσης.