Ελληνικά    English

Το εργαστήριο Neolab Ltd διαθέτει ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας αλλά και μεθοδολογίας στον τομέα της Μικροβιολογίας και της Χημείας. Είναι διαπιστευμένο βάση του προτύπου ISO/IEC 17025 διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την ποιότητα και την εγκυρότητα των υπηρεσιών του.

Η μακροχρόνια επένδυση στη γνώση, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, η τεχνολογία και η υποδομή του εργαστηρίου έχουν δημιουργήσει τα κατάλληλα θεμέλια για μία δυνατή ομάδα από επιστήμονες, ένα κράμα εμπειριών αλλά και ένα μεγάλο φάσμα αναλυτικών υπηρεσιών.

NeoLab

Το εργαστήριο παρέχει εργαστηριακές αναλύσεις στα ακόλουθα υποστρώματα:

  • Χημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις σε τρόφιμα, ζωοτροφές και περιβαλλοντικά δείγματα
  • Αναλύσεις Θρεπτικής Αξίας (τρόφιμα, ζωοτροφές)
  • Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού (δικτύου υδοτοπρομήθειας, γεωτρήσεων, επιφανειακού, θαλάσσιο, πισίνας)
  • Χημικές αναλύσεις (νερού, απόβλητων,λάσπη, στερεά)
  • Προσδιορισμός της ποιότητας του αέρα (χημικά και μικροβιολογικά)

Το Neolab Ltd προσφέρει χημικές και μικροβιολογικές υπηρεσίες αλλά και εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις ,οι οποίες θεμελιώνονται από αποδοτική εργασία, ακεραιότητα και στενή συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και πελατών.