Ελληνικά    English

Μερικοί από τους τομείς ενασχόλησης του πελατολόγιου μας είναι:

  • Δίκτυα παροχής νερού
  • Εμφιαλωμένα νερά
  • Ιδιωτικές γεωτρήσεις
  • Βιομηχανίες τροφίμων
  • Επεξεργασμένα υγρά απόβλητα
  • Βιομηχανικά απόβλητα
  • Βιομηχανίες τροφίμων
  • Ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής, εστιατόρια
  • Κτηνοτροφικές μονάδες